Działka pod usługi, magazynowanie, stacje paliw

Działka (Usługowa) na sprzedaż
625 000 PLN , Pow. 4 165 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
4 165 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Pliszczyn
Numer oferty:
742715
Cena za m2:
150 PLN
NA SPRZEDAŻ DZIAŁKA USŁUGOWA

POŁOŻENIE :
Województwo Lubelskie, Gmina Wólka, obręb ewidencyjny Pliszczyn (obszar Nr 1)Dla terenu, na którym znajduje się działka uchwalony MPZP :
Uchwała Nr IX/52/07 z dnia 2007-06-25 w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka

Powierzchnia działki :  
4165 m2, w tym :


I. 2570 m2 - Teren oznaczony symbolem U(P10) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty komercyjne, usługowe, bazy, zaplecza obiektów usługowych, wszelkiego typu składowanie i magazynowanie, a także stacje paliw.

Na w/w terenach dopuszcza się:
a) wprowadzenie, jako funkcji uzupełniających, usług publicznych, terenów zieleni,
b) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,
c) lokalizację urządzeń służących ochronie środowiska.
Na w/w terenach ustala się wskaźnik terenów biologicznie czynnych, w postaci różnych form zieleni, na poziomie 30% powierzchni działki. Z tego 20% terenu przeznacza się pod zieleń izolacyjną, średnią i wysoką, o charakterze kurtynowym.
Obiekty można lokalizować pod warunkiem:
a) że stanowią one uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,
b) nienaruszania ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej.
Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach U nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone.

II. 1568 m2 - Teren oznaczony symbolem R (P6) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy rolnicze.

Na terenach produkcji rolnej ustala się:
a) możliwość dokonywania remontów i wymiany istniejących obiektów budowlanych, ich uzupełnienia i przebudowy, a także zmiany sposobu użytkowania,
b) zakaz wtórnego podziału nieruchomości na działki budowlane i realizacji nowej zabudowy.
3. Na w/w terenach dopuszcza się lokalizację upraw ogrodniczych i sadowniczych.
4. Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach R nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone.

III. 27 m2 - Teren oznaczony symbolem KDL-G, drogi gminne z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny dróg (ulic) i urządzeń z nimi związanych, wynikających z docelowych transportowych i innych funkcji drogi

Kształt części usługowej: zbliżony do foremnego prostokąta
Wymiary:
ok. 39 m x 70 m

Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny
Forma własności - własność
Księga wieczysta prowadzoną przez Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych w Lublinie nie zawiera wpisów i wzmianek w działach III i IV.

 

Infrastruktura:

Sieć wodociągowa
- w działce,
Sieć gazowa -
w ulicy przy działce,,
Sieć elektroenergetyczna
- w działce
Sieć telekomunikacyjna
- w ulicy ulicy przy działce

Stan faktyczny:
nieruchomość nieogrodzona i niezagospodarowana. Teren płaski, porośnięty trawą, krzewami i nielicznymi drzewami samosiejkami.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny rolne, domy jednorodzinne, szkoła. 
Odległość do granic Lublina (IKEA) - 4,3 km, do drogi ekspresowej S12 - 4 km

ZACHĘCAM DO KONTAKTU
Lena Stolat
tel. 531 221 895
e-mail: o.stolat@bdewelopera.pl

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację.
Nieprawidłowy adres E-mail